Mijn naam is Hanneke Haan. Ik ben logopedist-akoepedist.

 

Opleiding:

Ik heb  de opleiding Logopedie en Akoepedie in Amsterdam gevolgd en ben in 1978 afgestudeerd.

 

Specialisaties met betrekking tot Spraakentaalalmere:

Ik geef  trainingen Spraakafzien (liplezen en omgaan met verminderd gehoor) aan slechthorenden,

plots- en (laat)dove mensen, zowel individueel als in groepsverband. Ik geef lessen hoortraining

en verstaanbaarheid na een cochleaire implantatie. Ik begeleid slechthorende/dove leerlingen in het regulier basisonderwijs.

 

Ik ben allround opgeleid en heb zeer ruime ervaring op het terrein van onderwijs, zorg en gehooronderzoek.

 

Werkervaring:

Vanaf 1978 tot op heden werk ik als logopediste.

Ik heb werkervaring met kinderen vanaf 4 jaar tot aan volwassenen van 80+.

Mijn ervaring is breed: onderwijs – eigen praktijk – poli-KNO.

In het onderwijs heb ik gewerkt met leerlingen die:

  • Doof zijn (Ammanschool in Amsterdam)
  • Slechthorend zijn (Burgerschool in Amsterdam)
  • Op het speciaal onderwijs zitten (Apollo school in Amsterdam, De Poort in Amsterdam, De Watertuin in Almere)
  • Zeer moeilijk leren (Van Koetsveldschool in Amsterdam)
  • Op het regulier onderwijs zitten ( GGGD Flevoland)

 

In mijn eigen praktijk heb ik dove en slechthorende volwassenen leren spreken en spraakafzien.

Op de poli KNO van het Flevoziekenhuis heb ik gehooronderzoeken afgenomen.

 

Klik hier voor de lijst met vakinhoudelijke na- en bijscholing specifiek voor Spraakentaalalmere.

 

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen mijn vak, volg ik regelmatig na- en bijscholing.

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici onder nummer 09900276791. Dit geeft u een waarborg voor de kwaliteit: zie www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

 

Ik ben lid van De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten.

Zij stelt zich onder meer ten doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland te verhogen. Dit resulteert in een scala aan activiteiten. Thema's als specialisatie binnen de logopedie, logopedie en ouderen en vroegtijdige onderkenning worden in werkgroepen nader uitgewerkt. In heel Nederland zijn er kwaliteitskringen waarin logopedisten gezamenlijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de logopedische zorg. Zie www.nvlf.nl.

 

PRIVACYREGLEMENT

Hanneke Haan Logopediste
spraakentaalalmere@gmail.com Johan Westerveldstraat 20 1318CC Almere 06-40172139

© Spraakentaalalmere.nl 2021