Spraakentaalalmere is een logopediepraktijk gericht op het geven van:

  • Lessen in Spraakafzien/liplezen
  • Lessen hoortraining en articulatie na Cochleaire Implantatie

 

De training spraakafzien is bedoeld voor slechthorenden, plots- en (laat) doven die bekend zijn bij de KNO-arts/audioloog.

 

Tijdens de training leert u liplezen, krijgt u informatie over communicatie, communicatieproblemen, uitleg over uw eigen audiogram en tips over omgaan met verminderd gehoor.

Het is heel fijn als u bij iedere les een gesprekspartner mee kunt nemen (partner, gezinslid, vrienden, kennissen). U oefent met het lezen van hun mond en tevens krijgt hij/zij informatie hoe hij/zij beter kan communiceren met mensen met een verminderd gehoor.

 

De training hoortraining en articulatie na Cochleaire Implantatie is bedoeld voor volwassenen en kinderen die al een logopedische revalidatieperiode in het ziekenhuis hebben doorlopen.

 

Op deze website kunt u informatie vinden over:

 

  • Spraakentaalalmere: wie is de logopedist – wat zijn haar specialisaties?
  • Logopedie : wat kan logopedie u bieden?
  • De cursus spraakafzien/liplezen: wat is spraakafzien- wat leert u tijdens de basistraining
  • De lessen hoortraining en articulatie na Cochleaire Implantatie.
  • Vergoeding van de lessen.
  • Hoe u zich aan kunt melden.
  • Links met betrekking tot logopedie, gehoor, spraakafzien en cochleaire implantatie.
Hanneke Haan Logopediste
spraakentaalalmere@gmail.com Johan Westerveldstraat 20 1318CC Almere 06-40172139

© Spraakentaalalmere.nl 2021